ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

Νικόλαος Παντελίδης

Abstract


The present paper deals with the description of the verbal inflectional morphology of the Modern Greek variety of Megara

Keywords


linguistics

Full Text: PDF HTML

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών