Ένα πολυτροπικό σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης τεκμηρίων για τη γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών του Καναδά

Χαράλαμπος Τσιμπούρης, Σταύρος Μπόμπολας, Χρήστος Παπαναγιώτου, Γιώργος Χαιρετάκης, Βάσω Αλεξέλλη, Αγγελική ΡάλληCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών