Τα στάδια της μορφολογικής ενσωμάτωσης των λεξικών δανείων στα Επτανησιακά

Κατερίνα Φραγκοπούλου

Abstract


Σε αυτό το άρθρο εξετάζω τη μορφολογική ενσωμάτωση των ιταλικών/βενετσιάνικων δανείων στα Επτανησιακά με ιδιαίτερη έμφαση στα ονοματικά δάνεια. Πιο συγκεκριμένα, προτείνω τρία διακριτά στάδια μορφολογικής αφομοίωσης των δανείων και αναλύω τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου. Πρώτα, προσδιορίζω τον όρο ενσωμάτωση με μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στις πιο αντιπροσωπευτικές προσπάθειες περιγραφής και προσδιορισμού του όρου από τον Bloomfield (1933) μέχρι την Winter-Froemel (2008) και τον Haspelmath (2009). Δίνω μεγάλη βαρύτητα σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί διαγλωσσικά και στις οποίες προτείνονται διαφορετικά στάδια μορφολογικής ενσωμάτωσης. Επιπρόσθετα, επισημαίνω τον ετερογενή χαρακτήρα στους μηχανισμούς ενσωμάτωσης των δανείων σε μορφολογικό επίπεδο και, παράλληλα, προβάλλω το επιχείρημα της διαβαθμισότητας (gradualness) στη μορφολογική ενσωμάτωση για να ερμηνεύσω αυτή την ετερογένεια.

Keywords


γλωσσική επαφή; ιταλικά/βενετσιάνικα λεξικά δάνεια; νεοελληνική διάλεκτος; μορφολογική ενσωμάτωση

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών