Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας μορφολογικής βάσης δεδομένων: Η βάση MORILAN

Χάρης Τσιμπούρης, Μάριος Ανδρέου, Νίκος Κουτσούκος

Abstract


Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η βάση δεδομένων MORILAN, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική». Η συγκεκριμένη βάση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρώτο στόχο να αποθηκευτεί και να ταξινομηθεί το διαλεκτικό υλικό που συλλέχθηκε κατά την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος, αλλά και με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί μία σύγχρονη βάση δεδομένων για τη μελέτη και εκπόνηση άλλων προγραμμάτων που σχετίζονται με τις νεοελληνικές διαλέκτους και τη μορφολογία.

Keywords


βάσεις δεδομένων; εργαλεία ανοικτού κώδικα; Νεοελληνικές διάλεκτοι; μορφολογική επισημείωση

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών